İletişim

Davranış Problemi Eğitimi

Davranış Problemi Eğitimi
  • 18 Mayıs 2022

Bir varlığın direkt yada dolaylı olarak gözlemlenebilen her türlü etkinliğine davranış denir.


Problem davranış ise çocuğun sosyal ilişkilerine, iletişimine ve öğrenmesine engel olan kendisine veya çevresine zarar veren süreklilik halini almış davranışlardır. Problem davranışlar Dikkat çekme, istenmeyen durudan kaçınma veya istediğini elde etme nedeniyle de ortaya çıkabilir.


Bir davranışın problem olarak kabul edilmesi için sıklığı ve şiddeti önemlidir.


Davranış değiştirme programına aile görüşmeleri ve öğretmen izlenimleriyle problem olan davranış belirlenerek başlanır. olay öncesi ve sonrası anekdot kaydı tutularak davranış öncesi ve davranış sonrası oluşan koşullar belirlenir. Problem davranışın hangi koşullarda oluştuğu ve sonrasında çocuğun ne kazandığı analiz edilerek davranış değiştirme programı hazırlanır.


Oluşturulan davranış değiştirme programı okul ve aile ile paylaşılarak iş birliği içerisinde çözüme yönelik çalışmalar yapılır.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

07 Haziran 2022

Dispraksi

18 Mayıs 2022

Diskalkuli

18 Mayıs 2022

Disgrafi

18 Mayıs 2022

Disleksi

18 Mayıs 2022

Erken Çocuklukta Otizm

18 Mayıs 2022

Rett Sendromu

18 Mayıs 2022

Asperger Sendromu

18 Mayıs 2022

Atipik Otizm

18 Mayıs 2022

Otizm

17 Mayıs 2022