İletişim

Dil Konuşma Bozuklukları Terapisi

Dil Konuşma Bozuklukları Terapisi
  • 02 Haziran 2022

Konuşma bozuklukları, insanların doğru konuşma sesleri oluşturmasını engellerken, dil bozuklukları bir kişinin kelimeleri öğrenme veya başkalarının onlara ne söylediğini anlama yeteneğini etkiler.
Bununla birlikte, hem konuşma hem de dil bozuklukları, bir kişinin düşüncelerini ve duygularını başkalarına ifade etmesini zorlaştırabilir.

Dil ve Konuşma Bozuklarının Türleri 

Gecikmiş dil ve konuşma: Çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşından beklenen düzeyde gelişme göstermemesi durumudur.
Artikülasyon (sesletim) ve fonolojik (sesbilgisel) bozukluklar: Kişinin konuşma seslerini, heceleri ya da sözcükleri yanlış üretmesi sonucu konuşan kişinin ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat edildiği dil ve konuşma sorunudur.
Akıcılık sorunları (Kekemelik): Konuşma akıcılığının, ritminin ve hızının etkilendiği konuşma sorunudur.
Ses bozuklukları: Çeşitli nedenlerden dolayı sesin perde, şiddet ya da kalitesinden birinin ya da birkaçının, konuşan kişinin ne söylediğinden daha fazla dikkat çektiği bozukluktur.
Afazi : Beyinde edinilmiş bir hasara bağlı olarak oluşan, nörolojik kaynaklı dil ve konuşma bozukluğudur.
Motor konuşma bozuklukları: Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için gerekli kas gruplarında görülen güçsüzlük, zayıflık, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma mekanizmasının etkilendiği bozukluklardır.

Kurumuzda dil konuşma güçlükleri terapisi alanında uzman kişilerce verilmektedir.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

07 Haziran 2022

Dispraksi

18 Mayıs 2022

Diskalkuli

18 Mayıs 2022

Disgrafi

18 Mayıs 2022

Disleksi

18 Mayıs 2022

Erken Çocuklukta Otizm

18 Mayıs 2022

Rett Sendromu

18 Mayıs 2022

Asperger Sendromu

18 Mayıs 2022

Atipik Otizm

18 Mayıs 2022

Otizm

17 Mayıs 2022