İletişim

Disgrafi

Disgrafi
 • 18 Mayıs 2022

Disleksiye eşlik eden yazma bozukluğu olarak da tanımlanır. Motor becerileri görsel ve işitsel algı problemleri gözlenir. Buna bağlı olarak harfleri sayıları yanlış eksik veya ters yazma gibi sorunlarla karşılaşılabilir.


Disgrafisi olan çocuklarda

 • Harfleri uygun büyüklükte ve eğimde yazamama,
 • Yavaş ve hatalı yazma,
 • Yazarken harf, hece, kelime atlama veya çıkarma
 • Harf, hece, kelime degiştirme,
 • Harfleri ters yazma, döndürerek yazma
 • Yazarken satır takibini yapamama
 • Harfler veya sözcükler arası boşluğu ayarlayamama
 • Dil bilgisi ve noktalama yanlışları
 • Birbirine benzeyen harfleri b-d, p-q, c-ç veya 6-9, 21-12 gibi sayları karıştırma, birbirinin yerine yazma
 • Yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlenir.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

07 Haziran 2022

Dispraksi

18 Mayıs 2022

Diskalkuli

18 Mayıs 2022

Disgrafi

18 Mayıs 2022

Disleksi

18 Mayıs 2022

Erken Çocuklukta Otizm

18 Mayıs 2022

Rett Sendromu

18 Mayıs 2022

Asperger Sendromu

18 Mayıs 2022

Atipik Otizm

18 Mayıs 2022

Otizm

17 Mayıs 2022