İletişim

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • 20 Mayıs 2022

Erken çocukluk döneminde başlayan ve bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan dikkati bir noktaya toplayamama, unutkanlık, dikkatin kolayca dağılması, eşyalarını ve oyuncaklarını sık sık kaybetme gibi dikkat eksikliği belirtileri ile birlikte akranlarına kıyasla evde ve okulda daha hareketli olma davranışlarıyla kendini gösteren bir bozukluktur.


Dehp olan çocuklar

 • Dikkatini toplamakta, sürdürmede güçlük çeker, dikkati çabuk dağılır,
 • Sıklıkla bir şeylerini kaybeder,
 • Çoğu zaman günlük işlerini unutur.
 • Kıpır kıpırdır, aşırı hareketlidir, yerinde oturmakta güçlük çeker,
 • Oyunlarında sırasını beklemekte güçlük çeker,
 • Çok konuşur, sıklıkla ne söylendiğini dinlemez, Kendine söylenileni dinlemiyormuş izlenimi verir
 • Yönergeleri (kendisinden istenilenleri) takip etmede güçlük çeker,
 • Çabuk sıkılır bir etkinlikten diğer etkinliğe kayar
 • Dürtüsellik vardır,

  Bunların dışında
 • Çok çalışmalarına rağmen akademik başarısızlık gösterme
 • Duygu durum değişikliği yaşama,
 • Öfke nöbetleri sergileme
 • Kaygı ve depresyona daha fazla yatkın olma gibi özellikler de gözlenebilmektedir.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

07 Haziran 2022

Dispraksi

18 Mayıs 2022

Diskalkuli

18 Mayıs 2022

Disgrafi

18 Mayıs 2022

Disleksi

18 Mayıs 2022

Erken Çocuklukta Otizm

18 Mayıs 2022

Rett Sendromu

18 Mayıs 2022

Asperger Sendromu

18 Mayıs 2022

Atipik Otizm

18 Mayıs 2022

Otizm

17 Mayıs 2022